Meble laboratoryjne

Opis systemu zabudowy

System zabudowy mebli laboratoryjnych obejmuje szeroka gamę stołów laboratoryjnych, stanowisk do mycia, stołów wagowych, nadstawek laboratoryjnych, wiszących mostów instalacyjnych z mediami, ociekaczy, itp.
Wszystkie nasze produkty:

  • wykonywane są  zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2015, w oparciu o obowiązujące normy zharmonizowane: 
    • PN-EN 14056:2005 Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczące projektowania i instalowania.   
    • PN-EN 14727:2006 Meble laboratoryjne.  Meble laboratoryjne do przechowywania.   
    • PN-EN 13150:2005 Stoły robocze dla laboratoriów   
    • PN-EN 14175:2006 Dygestoria, część 1-2 oraz dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE 
  • posiadają Atest Higieniczny

Realizacja projektu
Nowa era biznesu