Opis systemu zabudowy

 

System zabudowy mebli laboratoryjnych obejmuje szeroka gamę stołów laboratoryjnych, stanowisk do mycia, stołów wagowych, nadstawek laboratoryjnych, wiszących mostów instalacyjnych z mediami, ociekaczy, itp.
Wszystkie nasze produkty:

 • wykonywane są  zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2015, w oparciu o obowiązujące normy zharmonizowane:
  • PN-EN 14056:2005 Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczące projektowania i instalowania.
  • PN-EN 13150:2020-7 Stoły robocze dla laboratoriów
  • PN-EN 16121+A1:2017-11 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem — Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności
  • PN-EN 13792:2003  Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze laboratoriów
  • PN-EN 14175:2006 Dygestoria, część 1-2 oraz dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE
 • posiadają Atest Higieniczny