Stanowiska sensoryczne to rodzaj zabudowy laboratoryjnej specjalnego przeznaczenia. Umożliwiają przeprowadzenie przez kilka osób niezależnej oceny organoleptycznej próbek np. artykułów spożywczych, czy wody. Wykonywane są według projektu i wymagań użytkownika. Konstrukcja pojedynczego stanowiska sensorycznego jako niezależnego boksu, pozwala na łatwe utworzenie ciągów sensorycznych.

 

Każde ze stanowisk może mieć następujące wyposażenie:

  • gniazda elektryczne
  • oświetlenie jarzeniowe (wybrane kolory) wraz z włącznikami lamp
  • zlewik i baterię wodną
  • półkę pod klawiaturę
  • szafkę