Punktowe separatory do oddzielania osadów ze ścieków (piasku, gliny, gipsu, itp.) o max pojemności 24 l

Separator punktowy

Punktowe separatory do oddzielania smaru i tłuszczu ze ścieków o max pojemności 10 l

[foto]

Punktowe neutralizatory ścieków do neutralizacji niewielkich ilości kwaśnych ścieków

[foto]

Neutralizatory ścieków FRIDURIT typ C100

Neutralizator przystosowany do podłączenia dygestoriów i stanowisk do mycia. Może być również stosowany jako samodzielna jednostka neutralizującą ścieki kwaśne i zasadowe.

Kwaśne i zasadowe ścieki produkowane jako odpad procesów chemicznych mogą być zbierane i automatyczniemieszane w zbiorniku neutralizatora. Maksymalną pojemność zbiornika wynosi 100 litrów.

Neutralizator zawiera:

  • elektroniczny system kontrolny
  • pompę
  • w pełni zautomatyzowany i samoregulujący mikser, szybko i niezawodnie neutralizujący ścieki kwasowe i alkaliczne.

WYDAJNOŚĆ: ok. 200 l/h.

Opcjonalnie może być wyposażony w dodatkowy zbiornik pośredni o pojemności 200, 500, 1000 l.

Neutralizator ścieków C100

 

Neutralizator ścieków OXYDAN-NKZ-D

Neutralizator przystosowany  do podłączenia dygestoriów i stanowisk do mycia. Może być również stosowany jako samodzielna jednostka neutralizującą ścieki kwaśne i zasadowe.

W pełni zautomatyzowane urządzenie wyposażone w pompę, sterownik i system dozowania.

WYDAJNOŚĆ: ok. 600 l/h

Neutralizator ścieków OXYDAN NKZ D

 

Neutralizatory oparów FRIDURIT (serie: C54, C75, C90, C180)

Neutralizatory  przystosowane do zabudowy bezpośrednio nad dygestorium lub przy wyjściu kanału wentylacyjnego z laboratorium. Absorbują agresywne i toksyczne gazy i opary takie jak: kwas nadchlorowy, kwas fluorowodorowy, kwas siarkowy, kwas azotowy oraz takie mieszaniny jak woda królewska natychmiast po ich utworzeniu w komorze dygestorium. Wszystko odbywa się przy bardzo niskim poziomie hałasu (53-55 dB).

Działanie neutralizatora opiera się na zasysaniu gazów i oparów powstałych w dygestorium do komory neutralizacyjnej poprzez kolektory. Zasysanie odbywa się przy pomocy zintegrowanego z neutralizatorem wentylatora podłączonego do kolektora wyjściowego w górne części urządzenia. Wewnątrz komory zassane opary przechodzą przez drobnocząsteczkową mgłę wodną wytworzoną przez atomizer turbinowy (Patent niemiecki nr P 38 05 445).

Atomizer ten spełnia dwie funkcje: unosi neutralizujący płyn ze zintegrowanego zbiornika, w którym jest umieszczony i wymusza przejście płynu neutralizującego przez mikrodysze w głowicy turbinowej, formując drobnocząsteczkową mgłę w całej komorze. Neutralizowane substancje są w ten sposób całkowicie wymieszane z płynem neutralizującym dając najwyższy stopień efektywności absorbcji. Efektywność absorbcji wyraża się w procentowym stopniu pochłaniania różnorodnych oparów. Stopień ten waha się od 90 do 97 %, w zależności od neutralizowanego czynnika.

Cały proces neutralizacji jest w pełni zautomatyzowany i kontrolowany za pomocą panelu kontrolnego. System działa w sposób ciągły zapewniając nieprzerwaną pracę systemu nawet podczas automatycznego uzupełniania wody w zbiorniku neutralizatora.