Labor System Muźnierowscy Sp. J.
ul. Kętrzyńska 29
51-413 Wrocław

email: laborsystem@laborsystem.pl

tel. +48 71 798 90 30
tel. +48 71 786 96 00
kom. +48 601 746 641, 605 783 384, 695 266 648

NIP 8992385420, REGON 932269686

BDO: 000272088

Bank: ING Bank Śląski, nr rachunku 64 1050 1575 1000 0092 1466 9666

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000750566

Skontaktuj się z nami, jeżeli masz jakieś pytania