Celem firmy Labor System Muźnierowscy Spółka Jawna jest osiągnięcie pełnego zadowolenia Klientów z jakości dostarczanych przez nas wyrobów i świadczonych usług, a dzięki temu utrzymanie znaczącej pozycji rynkowej w dziedzinie kompleksowego wyposażania
laboratoriów.

W Labor System Muźnierowscy Spółka Jawna wierzymy, że wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością może:

 • zwiększyć naszą zdolność do stałego dostarczania wyrobów i usług, które spełniają wymagania klienta, oraz mające zastosowanie wymagania prawne i regulacyjne;
 • wspomóc utrzymywanie orientacji na zwiększenie zadowolenia klienta
 • wspomóc poprawę ogólnych efektów naszego działania oraz stanowić solidną podstawę do inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Nasz system zarządzania jakością bierze pod uwagę oczekiwania klientów, wymagania mających zastosowanie przepisów i norm jak również interesy stron zainteresowanych np. użytkowników. Zarządzanie jakością traktujemy jako jeden z priorytetów zarządzania
Spółką.

Niniejszą politykę realizujemy w szczególności poprzez:

 • śledzenie najnowszych trendów i technologii,
 • analizę preferencji i potrzeb naszych Klientów poprzez kontakt osobisty wizje lokalne czy wizualizacje,
 • stosowanie materiałów i technologii sprawdzonych pod względem jakości, bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,
 • zaopatrywanie się u dostawców gwarantujących dostawy zgodne z naszymi wymaganiami,
 • doskonalenie procesów realizacji usług,
 • zwiększanie zastosowania techniki informatycznej,
 • poszerzenie naszej oferty,
 • wyznaczanie i realizowanie programów doskonalenia,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Osoby pracujące pod nadzorem Labor System Muźnierowscy Spółka Jawna znają i stosują niniejszą politykę jakości oraz są świadome swojego wkładu w skuteczność systemu zarządzania jakością, znaczenia jakości wykonywanej przez nich pracy, jak również konsekwencji niezgodności z wymaganiami systemu zarządzania jakością.

Profesjonalizm i zaangażowanie pracowników wspieramy poprzez bogate doświadczenie firmy, wybór najlepszych rozwiązań i współpracę z wiarygodnymi dostawcami.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz do spełnienia mających zastosowanie wymagań. W imieniu Spółki deklarujemy, że w dalszym ciągu będziemy dokładać starań i środków, aby niniejsza polityka była w pełni realizowana.

Wrocław, dnia 08 listopada 2023 roku