Fotometry WP Colori EUTECH

Praktycznie wszystkie fotometry pozwalają na stosowanie gotowych testów analitycznych.

Funkcje takie jak: pamięć danych pomiarowych, interfejs, ochrona ustawień hasłem, funkcje kontroli systemu pomiarowego, wspomagają pracę zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Wersje przenośne fotometrów dostępne są w kompletnych zestawach walizkowych.

Załączniki

Fotometry WP Colori  EUTECH