Aparaty do destylacji z parą wodną Velp

F30200120 APARAT DO DESTYLACJI Z PARĄ WODNĄ UDK 129

Aparat do destylacji z parą wodną umożliwiający oznaczanie Azotu Ogólnego Kjeldahla, azotu amonowego, fenoli, lotnych kwasów tłuszczowych, zawartości alkoholu, itd.  Sercem urządzenia jest nowoczesny i bezpieczny generator pary wodnej, a także unikatowa chłodnica tytanowa.

Podstawowe zalety to: krótki czas destylacji i automatyczne dozowanie NaOH.

W komplecie

Probówka Ø 42x300 mm, odbieralnik 250 ml, zestaw węży, szczypce do probówek, pojemnik ABS

Dodatkowe wyposażenie

Kanister plastikowy


F30200130 AUTOMATYCZNY APARAT DO DESTYLACJI Z PARĄ WODNĄ UDK 139

Półautomatyczny Aparat do destylacji z parą wodną umożliwiający oznaczanie Azotu Ogólnego Kjeldahla, azotu amonowego, fenoli, lotnych kwasów tłuszczowych, zawartości alkoholu, itd. Sercem urządzenia jest nowoczesny i bezpieczny generator pary wodnej, a także unikatowa chłodnica tytanowa.

Podstawowe zalety to: krótki czas destylacji, automatyczne dozowanie NaOH i wody do rozcieńczeń, automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji.

W komplecie

Probówka Ø 42x300 mm, odbieralnik 250 ml, zestaw węży, szczypce do probówek, pojemnik ABS

Dodatkowe wyposażenie

Kanister plastikowy


F30200140 AUTOMATYCZNY APARAT DO DESTYLACJI Z PARĄ WODNĄ UDK 149

Automatyczny Aparat do destylacji z parą wodną umożliwiający oznaczanie Azotu Ogólnego Kjeldahla, azotu amonowego, fenoli, lotnych kwasów tłuszczowych,  zawartości alkoholu, itd. Sercem urządzenia jest nowoczesny i bezpieczny generator pary wodnej, a także unikatowa chłodnica tytanowa.

Podstawowe zalety to: krótki czas destylacji, automatyczne dozowanie NaOH, kwasu bornego i wody do rozcieńczeń, automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji.

W komplecie

Probówka Ø 42x300 mm, odbieralnik 250 ml, zestaw węży, szczypce do probówek, pojemnik ABS

Dodatkowe wyposażenie

Kanister plastikowy


R30800194 Automatyczny titrator model TITROLINE 5000

Automatyczny Titrator do końcowego oznaczenia azotu Kjeldahla. Wyposażony w elektrodę kombinowaną pH i zestaw do podłączenia.


AUTOMATYCZNY APARAT DO DESTYLACJI Z PARĄ WODNĄ Z WBUDOWANYM TITRATOREM UDK 159

Automatyczny Aparat do destylacji z parą wodną ze zintegrowanym Titratorem umożliwiający uzyskiwanie wyników w mg/l oznaczania Azotu Ogólnego Kjeldahla, azotu amonowego, fenoli, lotnych kwasów tłuszczowych, zawartości alkoholu, itd. Sercem urządzenia jest nowoczesny i bezpieczny generator pary wodnej, a także unikatowa chłodnica tytanowa.

Podstawowe zalety to: krótki czas destylacji, automatyczne dozowanie NaOH, kwasu bornego i wody do rozcieńczeń, automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji.

W komplecie

Probówka Ø 42x300 mm, odbieralnik 250 ml, zestaw węży, szczypce do probówek, pojemnik ABS

Dodatkowe wyposażenie

Kanister plastikowy


S30200160 AUTOMATYCZNY APARAT DO DESTYLACJI Z PARĄ WODNĄ UDK 169 Z WBUDOWANYM TITRATOREM I AUTOSAMPLEREM

Automatyczny Aparat do destylacji z parą wodną ze zintegrowanym Titratorem  umożliwiający uzyskiwanie wyników w mg/l oznaczania Azotu Ogólnego Kjeldahla, azotu amonowego, fenoli, lotnych kwasów tłuszczowych, zawartości alkoholu, itd. Sercem urządzenia jest nowoczesny i bezpieczny generator pary wodnej, a także unikatowa chłodnica tytanowa.

Podstawowe zalety to: krótki czas destylacji, automatyczne dozowanie NaOH, kwasu bornego i wody do rozcieńczeń, automatyczne usuwanie pozostałości po destylacji.

W komplecie

AUTOSAMPLER: 24 pozycyjna karuzela na probówki o pojemności 250 ml lub 21 pozycyjna karuzela na probówki o pojemności 400 ml  Probówka Ø 42x300 mm, odbieralnik 250 ml, zestaw węży, szczypce do probówek, pojemnik ABS

Dodatkowe wyposażenie

Kanister plastikowy


KJELDAHL KATALIZATOR opakowanie 1000 tabletek

A00000283 Antifoam VS  - 0.97 g Na2SO4 - 0,03g silicone

A00000277 KjTabs VST - 3,5 g K2SO4 - 0,0035 g Se

A00000275 KjTabs VKPC - 4,5g K2SO4 + 0,5g CuSO4 x 5 H2O

A00000281 KjTabs VTCT - 3,5 g K2SO4 - 0,105 g CuSO4 x 5H2O - 0,105 g TiO2

A00000274 KjTabs VCM - 3,5 g K2SO4 - 0,1 g CuSO4 - 5H2O

A00000276 KjTabs VCT 5g K2SO4 + 0,15g CuSO4 x 5 H2O + 0,15g TiO2


Papierki wagowe

Do umieszczenia w probówkach. Wykonane z papieru nie zawierającego azotu.

CM0486000 Papierki wagowe 58 x 10 x 10 mm - Opakowanie 100 szt.

CM0486001 Papierki wagowe 70 x 23 x 15 mm - Opakowanie 100 szt.

Aparaty do destylacji z parą wodną Velp
Realizacja projektu
Nowa era biznesu