Piece NABERTHERM

  • Piece o pojemnościach od 3l do 40 l.
  • Temperatura max 1100 C lub 1200 C
  • Drzwi uchylne lub podnoszone.

Załączniki

Piece NABERTHERM
Realizacja projektu
Nowa era biznesu